Podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT nalicza według krajowej stawki podatek VAT na fakturę wewnętrzną. Nie będzie miał jednak możliwości odliczenia VAT i będzie musiał odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Termin zapłaty upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług. Oprócz uiszczenia zapłaty w podanym terminie nievatowiec musi również złożyć deklarację VAT-9M, z której to właśnie będzie wynikać VAT należny do zapłaty w US. Po zapłaceniu wartość faktury oraz podatku VAT(czyli kwota brutto) nievatowiec może w całości ująć w kosztach.
Podczas importu usług, którego podstawę stanowi art. 28b ustawy o VAT nievatowiec ma obowiązek dokonać rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracji dokonuje na druku VAT-R, gdzie wybiera rejestrację dla celów VAT-UE dla podmiotów nie podlegających obowiązkowej rejestracji VAT. Po rejestracji podatnik nie musi składać deklaracji VAT-UE bowiem nie wykazuje się na niej transakcji dotyczących importu usług.

E-booki

Zadania z obliczania wynagrodzeń z rozwiązaniami

Książka adresowana do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-placowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu.

54 list płac, większość konfiguracji, nietypowe przypadki! 

Gdy przyjmujemy do pracy, warto zamiast - prowadzać nowicjusza na miejsce pracy - pokazać mu wpierw cały zakład: wszystkie hale, składy i magazyny. Nie chodzi przy tym o szczegółowe omówienie sensu każdej maszyny, ale o to by zdobył ogólny ogląd w środowisko, w którym przyjdzie mu pracować. Podobny jest również cel tego podręcznika. Koncentruje się na wynagrodzeniu z rozmaitych tytułów prawnych, a zagadnienia kadrowe potraktowane są śladowo i podręcznik nie ma ambicji ich systematyzować.

E-podręcznik. Autor zdecydował, że to bedzie najlepsza forma przekazu w tak szybko zmieniającym się środowisku.

Cennik od 12-28-2017
Wazny do 01-26-2018
Mozna zamawiac do 12-29-2025
Ilość 2000
Cena 58.79zł
58.79zł 2000
w górę