28 Lut
Aby zoptymalizować obciążenia podatkowe podmioty wpłacające zaliczki miesięczne powinny wstępnie obliczyć już kwotę zaliczki za bieżący miesiąc, mnożąc odpowiednią stawkę podatku przez dochód, który jest różnicą między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania; minus suma zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Chat z konsultantem

Można pytać poprzez gg 3504996 lub skype:naszczlowiek,  lub formularz

Poradnik

 • Kadry

  Prawo pracy, zbiorowe prawo pracy, wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja pracownicza, obowiązki pracodawcy, wypowiedzenia, umowa o pracę
 • Metateoria

  Wiedza, która wynika z prezentowanych tu danych stanowi wsparcie dla poszukujących informacji na temat z blisko spokrewnionych rachunkowości dziedzin.
 • Podatki

  Źródło informacji o podatkach.
 • Rewizja finansowa

  Zagadnienia z obszaru rewizji finansowej, standardów rewizji finansowej, biegłych rewidentów i ich samorządu
 • Teoretyczne

  Ciągle powiększany zbiór zasad, pojęć i teorii tworzących podstawy rachunkowości i finansów. Użyteczne nadrzędzie dla przyszłych księgowych i doradców podatkowych. Strefa studenta rachunkowości i finansów.
 • Schematy

  Jak księgować? Zbiór zadań z rachunkowości finansowej wraz z odpowiedziami. Ćwiczenia metod i technik ewidencji zdarzeń gospodarczych na kontach.
 • Dictionarium

  Słownik nomenklatury branżowej
 • Wspolnota mieszkaniowa

  Wspólnota mieszkaniowa jest organizacją powołaną przez ustawę w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania właścicieli lokali w ramach jednego budynku, położonego na tym samym gruncie. Wspólnota mieszkaniowa istnieje z mocy prawa, nie można zlikwidować (czy powołać do życia)jej w drodze uchwały lub innej czynności prawnej. Tutaj znajdziesz: procedury, pojęcia, organy, wzory uchwał itd.
W górę

28 Lut
Aby zoptymalizować obciążenia podatkowe podmioty wpłacające zaliczki miesięczne powinny wstępnie obliczyć już kwotę zaliczki za bieżący miesiąc, mnożąc odpowiednią stawkę podatku przez dochód, który jest różnicą między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania; minus suma zaliczek należnych za poprzednie miesiące.