Zbliża się

1 wrzesień
Dekretujemy wyciąg bankowy jako samodzielny dowód księgowy z datą jego wystawienia, tzn. ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

W górę

Zbliża się

1 wrzesień
Dekretujemy wyciąg bankowy jako samodzielny dowód księgowy z datą jego wystawienia, tzn. ostatni dzień poprzedniego miesiąca.