Zbliża się

2 lipiec
Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Obowiązkiem płatnika składek jest przekazanie do ZUS wyrejestrowania z ubezpieczeń. Jeśli z pracownikiem została rozwiązana umowa o pracę z dniem 31 grudnia płatnik składek zobowiązany jest wyrejestrować tę osobę z ubezpieczeń z dniem 1 stycznia.

Usługi

Usługi dla przedsiębiorców

Metody płatności: przelew oraz PayPal

Rozliczanie Ryczałtu

Cennik od:
2014-01-01
Ważny do:
2015-12-31
Można zamawiać do:
2019-07-11
Opłata miesięczna:
100,00PLN
Adres i odbiór korespondencji:
Tak
Rejestarcja firmy:
Tak
Sklep WWW:
Tak (jeśli zapłata z góry za 12 miesięcy)

80 zł

Książka Przychodów i Rozchodów

Cennik od:
2014-01-01
Ważny do:
2015-12-31
Można zamawiać do:
2099-07-11
Opłata miesięczna:
110,00PLN
Adres i odbiór korespondencji:
Tak
Rejestarcja firmy:
Tak
Sklep WWW:
Tak (jeśli zapłata z góry za 6 miesięcy)

110 zł

Etat

Cennik od:
2014-01-01
Ważny do:
2015-12-31
Można zamawiać do:
2024-07-11
Opłata miesięczna:
17,00PLN

17 zł

Pełna księgowość dla spółek z o.o., spółki jawne i spółki akcyjne

Cennik od:
2014-01-01
Ważny do:
2015-12-31
Można zamawiać do:
2020-07-11
Opłata miesięczna:
400,00PLN
Adres i odbiór korespondencji:
Tak
Rejestarcja firmy:
Tak
Sklep WWW:
Tak (jeśli zapłata z góry za 3 miesięce)

400 zł

Pełna księgowość dla wspólnot mieszkaniowych

Cennik od:
2014-01-01
Ważny do:
2015-12-31
Można zamawiać do:
2099-07-11
Opłata miesięczna:
100,00PLN

100 zł

Umowa zlecenie lub dzieło

Cennik od:
2014-01-01
Ważny do:
2015-12-31
Można zamawiać do:
2019-07-11
Opłata miesięczna:
7,00PLN

17 zł

W górę

Zbliża się

2 lipiec
Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Obowiązkiem płatnika składek jest przekazanie do ZUS wyrejestrowania z ubezpieczeń. Jeśli z pracownikiem została rozwiązana umowa o pracę z dniem 31 grudnia płatnik składek zobowiązany jest wyrejestrować tę osobę z ubezpieczeń z dniem 1 stycznia.