25 Kwi
Podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT nalicza według krajowej stawki podatek VAT na fakturę wewnętrzną. Nie będzie miał jednak możliwości odliczenia VAT i będzie musiał odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Termin zapłaty upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług. Oprócz uiszczenia zapłaty w podanym terminie nievatowiec musi również złożyć deklarację VAT-9M, z której to właśnie będzie wynikać VAT należny do zapłaty w US. Po zapłaceniu wartość faktury oraz podatku VAT(czyli kwota brutto) nievatowiec może w całości ująć w kosztach.
Podczas importu usług, którego podstawę stanowi art. 28b ustawy o VAT nievatowiec ma obowiązek dokonać rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracji dokonuje na druku VAT-R, gdzie wybiera rejestrację dla celów VAT-UE dla podmiotów nie podlegających obowiązkowej rejestracji VAT. Po rejestracji podatnik nie musi składać deklaracji VAT-UE bowiem nie wykazuje się na niej transakcji dotyczących importu usług.

Chat z konsultantem

Można pytać poprzez gg 3504996 lub skype:naszczlowiek,  lub formularz

Poradnik

 • Kadry

  Prawo pracy, zbiorowe prawo pracy, wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja pracownicza, obowiązki pracodawcy, wypowiedzenia, umowa o pracę
 • Metateoria

  Wiedza, która wynika z prezentowanych tu danych stanowi wsparcie dla poszukujących informacji na temat z blisko spokrewnionych rachunkowości dziedzin.
 • Podatki

  Źródło informacji o podatkach.
 • Rewizja finansowa

  Zagadnienia z obszaru rewizji finansowej, standardów rewizji finansowej, biegłych rewidentów i ich samorządu
 • Teoretyczne

  Ciągle powiększany zbiór zasad, pojęć i teorii tworzących podstawy rachunkowości i finansów. Użyteczne nadrzędzie dla przyszłych księgowych i doradców podatkowych. Strefa studenta rachunkowości i finansów.
 • Schematy

  Jak księgować? Zbiór zadań z rachunkowości finansowej wraz z odpowiedziami. Ćwiczenia metod i technik ewidencji zdarzeń gospodarczych na kontach.
 • Dictionarium

  Słownik nomenklatury branżowej
 • Wspolnota mieszkaniowa

  Wspólnota mieszkaniowa jest organizacją powołaną przez ustawę w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania właścicieli lokali w ramach jednego budynku, położonego na tym samym gruncie. Wspólnota mieszkaniowa istnieje z mocy prawa, nie można zlikwidować (czy powołać do życia)jej w drodze uchwały lub innej czynności prawnej. Tutaj znajdziesz: procedury, pojęcia, organy, wzory uchwał itd.
W górę

25 Kwi
Podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT nalicza według krajowej stawki podatek VAT na fakturę wewnętrzną. Nie będzie miał jednak możliwości odliczenia VAT i będzie musiał odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Termin zapłaty upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług. Oprócz uiszczenia zapłaty w podanym terminie nievatowiec musi również złożyć deklarację VAT-9M, z której to właśnie będzie wynikać VAT należny do zapłaty w US. Po zapłaceniu wartość faktury oraz podatku VAT(czyli kwota brutto) nievatowiec może w całości ująć w kosztach.
Podczas importu usług, którego podstawę stanowi art. 28b ustawy o VAT nievatowiec ma obowiązek dokonać rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracji dokonuje na druku VAT-R, gdzie wybiera rejestrację dla celów VAT-UE dla podmiotów nie podlegających obowiązkowej rejestracji VAT. Po rejestracji podatnik nie musi składać deklaracji VAT-UE bowiem nie wykazuje się na niej transakcji dotyczących importu usług.