Zbliża się

31 marzec
Roczne zeznanie muszą złożyć wszystkie podmioty, które na podstawie Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (inaczej Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86) są podatnikami tego podatku, chyba że na podstawie przepisów szczególnych zostały zwolnione od tego obowiązku. Od obowiązku złożenia zeznania rocznego nie zwalnia natomiast okoliczność, że podatnik nie osiągnął w okresie rozliczeniowym przychodów ani nie poniósł żadnych kosztów ich uzyskania. W takim przypadku należy złożyć „zerowy” CIT-8.

W górę

Zbliża się

31 marzec
Roczne zeznanie muszą złożyć wszystkie podmioty, które na podstawie Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (inaczej Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86) są podatnikami tego podatku, chyba że na podstawie przepisów szczególnych zostały zwolnione od tego obowiązku. Od obowiązku złożenia zeznania rocznego nie zwalnia natomiast okoliczność, że podatnik nie osiągnął w okresie rozliczeniowym przychodów ani nie poniósł żadnych kosztów ich uzyskania. W takim przypadku należy złożyć „zerowy” CIT-8.