Pracodawca zatrudniający 30 pracowników (etaty), oraz osiągający wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 6% powinien przesłać informację roczną INF-2 do PFRON. Natomiast pracodawca dokonujący wpłat na PFRON na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2013 r., poz. 32) z określonych przepisami ustawy o rehabilitacji tytułów powinien przekazać także deklarację roczną (DEK-R) do dnia 20 stycznia roku następnego.

Oferta franczyzowa

Odsłony: 2854

Usługa „Księgowy Internetowy" daje możliwość prowadzenia profesjonalnego biura podatkowo-księgowego bez drogich inwestycji w oprogramowanie. Wybierając kooperacyjną drogę rozwoju, kierujemy ofertę do osób szukających samo-zatrudnienia na stanowisku księgowego, nie mających doświadczenia i kwalifikacji do wykonywania tego zawodu. Sieć biur Księgowy-internetowy.pl daje możliwość pracy pod prężną i innowacyjną marką. Usługa jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców w zakresie zdalnego dostępu do złożonych w urzędach deklaracji, rejestrów oraz raportów. Franczyzodawca nie przewiduje umów o zakazie usług komplementarnych co oznacza, że w ramach kancelarii Księgowy-internetowy.pl można prowadzić inną działalność: punkt poligraficzny, usługi prawne itp.

Korzyści dla franczyzobiorcy

  • Franczyzobiorcy otrzymują dostęp do wielostanowiskowej aplikacji księgowo-podatkowej (w tym CRM) oraz jej serwis.
  • Franczyzobiorcy otrzymują bezpłatny dostęp do kursów z prawa bilansowego oraz płacowego (zaświadczenie MEN) w tym w szczególności kurs wstępny z pracy w aplikacji kadrowo-księgowej, są zatem na bieżąco z prawem podatkowo-księgowym.
  • Franczyzobiorcy otrzymują dostęp do porad prawnych w zakresie prawa bilansowego i placowego.
  • Franczyzobiorcy otrzymują wyłączność na operacje i reprezentowanie marki w regionie (możliwość zablokowania innych lokalizacji).
  • Reklama internetowa krajowa pokrywana jest przez sieć.

Oraz:

  • Franczyzobiorcy otrzymują specjalną promocję w social mediach (Facebook, Google+).
  • Franczyzobiorcy mają możliwość publikacji artykułów sponsorowanych promujących Franczyzobiorcę na stronie www.ksiegowy-internetowy.pl oraz w social mediach.
  • Franczyzobiorcy otrzymują status członka spółdzielni www.akademia-nauki.eu.

Wymagania

w górę