Pracodawca zatrudniający 30 pracowników (etaty), oraz osiągający wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 6% powinien przesłać informację roczną INF-2 do PFRON. Natomiast pracodawca dokonujący wpłat na PFRON na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2013 r., poz. 32) z określonych przepisami ustawy o rehabilitacji tytułów powinien przekazać także deklarację roczną (DEK-R) do dnia 20 stycznia roku następnego.

Franczyzodawca, kim jest, kim powinien być

Odsłony: 1433

Tak wygląda to z definicji. Dobry franczyzodawca nic nie sprzedaje, ale spełnia on rolę doradcy, parafrazując Ygnasiuka, przy okazji dostarczając jakiś pomysł. Każdy biznes oparty na franczyzie ma w sobie jakąś innowacyjny pomysł. To koncept, system na zagospodarowanie poletka niszy rynkowej. Franczyzodawca zna ten dobry moment, rozumie klimat w jakim ten koncept może urosnąć.

Franczyza jest sposobem na zaangażowanie miejscowych osób, aby maksymalnie wykorzystać użyteczność pomysłu z wykorzystaniem środków do jego realizacji. Franczyzodawca ma plan, chociaż nierzadko koncepcja nie jest statyczna: wręcz powinna ewoluować i być ewaluowana. Jednak inwestowanie pieniędzy, nigdy nie jest czymś pewnym i należy z dużą ostrożnością podchodzić do zapewnień franczyzodawcy. Jeśli rozumiesz czym jest franczyza i potrzebujesz zajęcia a franczyzodawca wycenił swój pomysł wasze drogi mogą się skrzyżować.

w górę