Pracodawca zatrudniający 30 pracowników (etaty), oraz osiągający wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 6% powinien przesłać informację roczną INF-2 do PFRON. Natomiast pracodawca dokonujący wpłat na PFRON na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2013 r., poz. 32) z określonych przepisami ustawy o rehabilitacji tytułów powinien przekazać także deklarację roczną (DEK-R) do dnia 20 stycznia roku następnego.

Myślisz o franczyzie, ale boisz się utraty niezależności?

Odsłony: 1446
Sprawdź kto oferuje współpracę w tym formacie, a nie wymaga wierności.

System księgowy-internetowy.pl daje możliwość poszerzenia własnej oferty usług konsultingowych o usługi rachunkowe. Franczyzodawca nie przewiduje zakazu usług komplementarnych - można prowadzić inną działalność, np.: usługi ubezpieczeniowe, prawne, poligraficzne itp. Ma natomiast gotową, sprawdzoną i wielokanałową koncepcję promocyjną, którą należy wdrożyć w nowym punkcie. System ma kanalizować uwagę klienta, nie odbierając swobody działania franczyzobiorcy.

Kancelaria księgowy-internetowy.pl zrywa z typowym wizerunkiem biura rachunkowego, w którym - zwykle nieobecna szefowa - wysługuje się rzeszą rozdrobnionych zadaniowo ludzi, którzy za nic nie odpowiadają i nie udzielają szczegółowych wyjaśnień. Taka kancelaria zapewnia przedsiębiorców o „znajomościach w ZUSie”, ale klienci szybko przekonują się że są traktowani przedmiotowo. Jeszcze gorszym rozwiązaniem jest zlecanie krewnej prowadzenie po cichu buchalterii bez umowy i odpowiedzialności.

Kancelaria obsługuje z jednakową starannością małe i duże podmioty. Może być główną działalnością lub produktem dodanym, np. do usług ubezpieczeniowych. Jest to oferta dla samozatrudniajacych lub niewielkich zespołów. Siła pomysłu kryje się nie w unifikowanym wygładzie (w końcu opakowanie nie decyduje o jakości usługi rachunkowej!), ale w doskonale pomyślanej transparentności procesów księgowych, gdzie każdy klient kancelarii - czy to jest mikroprzedsiębiorca czy grupa kapitałowa - ma bieżący wgląd w swoją dokumentację oraz osobistego menedżera.

Teraz jest łatwiej

Barierą przed wystartowaniem z własnym biurem podatkowo-księgowym były do tej pory przepisy o szczególnych wymogach kwalifikacyjnych oraz wysoka cena jaką żądają firmy informatyczne za aplikacje do prowadzenia księgowości, jej bieżącą aktualizację i suport. Ustawodawca uwalniając nowo powstałe kancelarie księgowe z obowiązku posiadania szczególnych kwalifikacji i doświadczenia uwolnił rynek czego wyrazem jest wiele powstałych w ostatnim czasie biur rachunkowych.

Wśród ofert franczyzowych kancelaria Ksiegowy-internetowy.pl wyróżnia się nie tylko rozsądną w stosunku do przekazywanego now-how ceną, ale organizacją o edukacyjnym „etosie’’. Twórcami pomysłu są w końcu liderzy Śląskiej Akademia Nauki i Rozwoju – platformy szkoleń zdalnych w zakresie informatyki i zarządzania. To właśnie wsparcie merytorycznie Śląskiej Akademii Nauki i Rozwoju procentuje szeroką gamą szkoleń dla franczyzobiorców w zakresie spraw kadrowo-rachunkowych. Patronat ten obejmuje także działania konsultingowe, szczególnie tam, gdzie franczyzobiorca potrzebuje dyskretnych porad prawno-gospodarczych.

Partnerzy otrzymują do rąk aplikację do prowadzenia rachunkowości oraz CRM tak ważny w stałym kontakcie z klientami. Na rynku są co prawda aplikacje przeglądarkowe, które dają możliwość zdalnego prowadzenia rachunkowości, ale wymagają od przedsiębiorcy osobistego „dodawania” dokumentacji źródłowej. Tymczasem przedsiębiorcy powinni zająć się „przedsiębiorstwem” a usługi fachowe maksymalnie outsourcować. Przedsiębiorcy MMŚP to z reguły niewielkie firmy o niewielkich zasobach a kilka dni spędzone nad rachunkami przekładają się na obroty firmy.

Trzeba przyznać, że w polskiej rzeczywistości potrzebujemy porad kogoś, kto osobiście prowadzi nas przez gąszcz ciągle zmieniających się przepisów. Na dodatek mikroprzedsiębiorcy narzekają na wygórowane ceny usług księgowych, gdy ich formą organizacyjną jest spółka z o.o. Warte uwagi jest, że kancelaria Ksiegowy-internetowy.pl prowadzi całą niezbędną buchalterię we wszystkich konfiguracjach organizacyjnych po bardzo dobrych cenach (najczęściej kalkulowanych ryczałtowo a nie wg ilości otrzymywanej dokumentacji!). Klient kancelarii informowany jest także poprzez urządzenie mobilne o ważnych terminach i płatnościach.

w górę