Pracodawca zatrudniający 30 pracowników (etaty), oraz osiągający wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 6% powinien przesłać informację roczną INF-2 do PFRON. Natomiast pracodawca dokonujący wpłat na PFRON na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2013 r., poz. 32) z określonych przepisami ustawy o rehabilitacji tytułów powinien przekazać także deklarację roczną (DEK-R) do dnia 20 stycznia roku następnego.

Książka Przychodów i Rozchodów

Jednym z problemów, z jakim muszą zmierzyć się osoby fizyczne organizujące działalność gospodarczą jest wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Gdy w cenie usługi/produktu przeważają koszty (materiały, robocizna itd.) bardziej wskazane jest opodatkowanie na zasadach ogólnych tzn. PKPiR.

Szczegóły
12-28-2017
Wazny do 12-27-2024
Ilość Nieograniczona
Mozna zamawiac do 12-29-2022
Cena 135.30zł
Opiekun produktu Piotr Janulek
Lokalizacja
Kancelaria Cieszyn
Głęboka 28/1, 43-400 Cieszyn, Polska
Kancelaria Cieszyn
135.30zł
w górę