Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

Aktualności

Faktura VAT RR wystawiana przez nabywcę

17
Lip

Podatek stanowi dla nabywcy VAT naliczony. Zgodnie z art. 116 ustawy o VAT zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, ma nastąpić na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu.

Czytaj więcej...

Szanowni księgowi, buchalterzy, doradcy podatkowi. W dniu naszego święta życzę w tej pracy pomyślności i sukcesu. @PiotrJanulek #ksiegowyinternetowy
#akademianaukieu #WSBChorzów

Szanowni #urzednicy skarbowi. W Dniu Skarbowości przyjmijcie szczere życzenia pomyślności w tej pracy i służbie. @PiotrJanulek #ksiegowy-internetowy 
#akademia-naukieu #WSBChorzów

w górę