Pracodawca zatrudniający 30 pracowników (etaty), oraz osiągający wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 6% powinien przesłać informację roczną INF-2 do PFRON. Natomiast pracodawca dokonujący wpłat na PFRON na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2013 r., poz. 32) z określonych przepisami ustawy o rehabilitacji tytułów powinien przekazać także deklarację roczną (DEK-R) do dnia 20 stycznia roku następnego.

31 Gru

W co wierzymy

Redakcja
Utworzono: 31 grudzień 2017
Odsłony: 1310

Na rynku bez liku jest programów webowych, które dają możliwość zdalnego prowadzenia rachunkowości w firmie. Te systemy mają jedną słabość. Zamiast wyręczyć nas, byśmy mogli zająć się biznesem, zabierają czas. Z pewnością, systemy mają więcej zalet niż wad, jednak w polskiej rzeczywistości potrzebujemy rady kogoś, kto osobiście poprowadzi nas przez gąszcz ciągle zmieniających się przepisów.

Dlatego stworzyliśmy nasza Kancelarię. Nie pomagamy. To my prowadzimy całą Twoją buchalterię, Ty masz do rejestrów dostęp on-line. Korzyści?

Pan Franciszek zastanawia się, czy aby na pewno zgłoszona do ubezpieczeń pracownica nie zataiła przed nim faktu, że w trakcie rozpoczęcia pracy miała decyzję o nadaniu emerytury. W poprzedniej kancelarii, trzeba było jechać i szperać w archiwach. Teraz robi to sam. Loguje się do serwisu ksiegowy-internetowy.pl, znajduje na swoim kalendarzu pracowniczym, poszukiwany dokument ZUS-ZUA i widzi: kancelaria księgowy-internetowy.pl, pobrała od pracownicy PIT2 oraz zgodnie z nim zgłosiła pracownicę kodem z kodem 01 10 10, a wiec jako emerytkę.
w górę