Pracodawca zatrudniający 30 pracowników (etaty), oraz osiągający wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 6% powinien przesłać informację roczną INF-2 do PFRON. Natomiast pracodawca dokonujący wpłat na PFRON na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2013 r., poz. 32) z określonych przepisami ustawy o rehabilitacji tytułów powinien przekazać także deklarację roczną (DEK-R) do dnia 20 stycznia roku następnego.

Aktualności

Płaca minimalna i stawka godzinowa w 2018. PIT-12 PIT-40

03
Sty

Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka kolejna podwyżka. Płaca minimalna wyniesie wtedy 2100 złotych.

Czytaj więcej...

Od 1 czerwca 2018 r. uproszczeniach dla firm

02
Sty

Zgodnie z informacją MF w najbliższym czasie projekt zostanie przesłany do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. „Uwzględniając kolejne etapy rządowego procesu legislacyjnego oraz zasadę dwóch terminów,

Czytaj więcej...

Badanie profilaktyczne

02
Sty

Badania te przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę zgodnie z Załącznikiem nr 3a31 z Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki

Czytaj więcej...
w górę